Stori Fawr Dre-fach Felindre

Ardal Dre-fach Felindre - sef pentrefi Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr ac Waungilwen - cartref yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol a ffatrioedd gwlân di-ri gynt, Clwb Pêl-droed Bargod Rangers, Neuadd y Ddraig Goch, Ysgol Penboyr, eglwysi St Llawddog a St Barnabas, capeli Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw a Soar heb sôn am garnifalau blynyddol!

Dewch i bori’r wefan i weld hen luniau ohonynt dros y ganrif ddiwethaf a darllen amdanynt hefyd mewn hen ddogfennau ac adroddiadau.


Dre-fach Felindre district - the villages of Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr and Waungilwen - home of the National Wool Museum and very many woollen mills years ago, Bargod Rangers Football Club, the Red Dragon Hall, Penboyr School, St Llawddog and St Barnabas churches, Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw and Soar chapels and innumerable annual carnivals!

Come and browse the website to see old photographs over the past hundred years and read old documents and reports.

DYDD  AGORED Stori Fawr Dre-fach Felindre

( I gofio am gyfraniad y diweddar Olive Campden)  

Sadwrn Mehefin 29ain   11yb – 4yp
Yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre

  • Arddangos cynnwys y wefan hanesyddol ar y sgrin
  • Arddangosfa o lyfrau am yr ardal a gan awduron lleol  
  • Casgliad o ffeiliau a lluniau hanesion lleol ac adnoddau eraill
  • Byrddau arddangos, lluniau a gwybodaeth am Griffith Jones

11yb  Agoriad Swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin  ac eitemau gan Blant Ysgol Penboyr.  Cyflwyno gwobrau’r cystadlaethau.
11.30yb Crefftau i’r Plant –  Nyddu a Gwehyddu
12.00 Cyflwyniad yn Saesneg gan Peter Stopp am Griffith Jones, Llanddowror.
1.30yp Sgwrs yn Gymraeg gan Eifion Davies ar ‘Gasgliad Towy Cole Jones’.
2.30yp Sgwrs yn Gymraeg gan Peter Hughes Griffiths ar  ‘Ddylanwad  Teulu’r Lewisiaid  ar y Diwydiant Gwlân ac ar yr ardal’.      
Te a Choffi ar gael i bawb am ddim yn ystod y bore                                                
Noddir gan Robin Exton, Gwesty’r Hebog, Caerfyrddin
CROESO AGORED I BAWB