Stori Fawr Dre-fach Felindre

Ardal Dre-fach Felindre - sef pentrefi Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr ac Waungilwen - cartref yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol a ffatrioedd gwlân di-ri gynt, Clwb Pêl-droed Bargod Rangers, Neuadd y Ddraig Goch, Ysgol Penboyr, eglwysi St Llawddog a St Barnabas, capeli Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw a Soar heb sôn am garnifalau blynyddol!

Dewch i bori’r wefan i weld hen luniau ohonynt dros y ganrif ddiwethaf a darllen amdanynt hefyd mewn hen ddogfennau ac adroddiadau.


Dre-fach Felindre district - the villages of Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr and Waungilwen - home of the National Wool Museum and very many woollen mills years ago, Bargod Rangers Football Club, the Red Dragon Hall, Penboyr School, St Llawddog and St Barnabas churches, Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw and Soar chapels and innumerable annual carnivals!

Come and browse the website to see old photographs over the past hundred years and read old documents and reports.