skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Sut i ddefnyddio gwefan y Stori Fawr

Porth yw’r wefan hon i weld ffotograffau a storïau y mae cymunedau ardal Dre-fach Felindre wedi eu rhannu.

I weld y ffotograffau neu storïau, cliciwch ar un o’r categorïau isod.

Pan fyddwch yn clicio ar gategori ac yn cyrraedd gwefan Casgliad y Werin Cymru bydd y wefan honno yn agor yn yr adran berthnasol, er enghraifft  “Golygfeydd o’r Dirwedd”, lle y gallwch edrych ar y ffotograffau neu ddarllen y stori. Gallwch aros ar wefan Casgliad y Werin Cymru a chwilota’r wefan trwy ddefnyddio eu chwilotwr nhw. Neu gallwch fynd nôl i wefan y Stori Fawr a chlicio ar un o’r categorïau eraill.

Os oes gennych ffotograffau neu storïau i ychwanegu at gasgliad y Stori Fawr neu os oes gennych sylwadau ac awgrymiadau neu os ydych am gyfrannu - mae llawer i wneud o hyd – llenwch y ffurflen a rhowch wybod i ni.